การสมัคร Alertpay

1. คลิกที่นี่ AlertPay.com เพื่อเข้าสู่เว็บไซค์ของ AlertPay
Picture
Picture

     ต้องสมัคร Personal Pro เท่านั้นจึงสามารถ Cash Out ได้

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture