ลงทุน $100 รับ $420

JSS Tripler เป็นโปรแกรมปันผลที่เสถียรและมั่นคงมาก จ่าย 2% ต่อวัน - 60% ต่อเดือน
1 Position 10$ เราจะได้รับคืน 15$ หรือ 150%  เมื่อสิ้นเทอม 75 วัน 

แล้วเป็นไปได้ไหม ว่าเราสามารถสร้างรายได้จาก JSS Tripler ให้ได้มากกว่า 150% ภายใน 75 วัน
ขอลองคิดเล่นๆ ด้วยเงินทุน 100$  สร้างรายได้ให้เป็น 420$ ภายใน 75 วัน

Turn 100$ to 420$ ใน 75 วัน!!!


วัน 1          100 x 2 % =  2$
     2          100 x 2 % =  2$
     3          100 x 2 % =  2$ 
     4          100 x 2 % =  2$
     5          100 x 2 % =  2$ <----------รายได้รวม 10$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0$

     6          110 x 2 % = 2.20$
     7          110 x 2 % = 2.20$
     8          110 x 2 % = 2.20$
     9          110 x 2 % = 2.20$
    10         110 x 2 % = 2.20$ <--------รายได้รวม 11$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1$

    11         120 x 2 % = 2.40$
    12         120 x 2 % = 2.40$
    13         120 x 2 % = 2.40$
    14         120 x 2 % = 2.40$
    15         120 x 2 % = 2.40$ <--------รายได้รวม 13$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3$

    16        130 x 2 % = 2.60$
    17        130 x 2 % = 2.60$
    18        130 x 2 % = 2.60$ <--------รายได้รวม 10.80$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0.80$

    19        140 x 2 % = 2.80$ 
    20        140 x 2 % = 2.80$
    21        140 x 2 % = 2.80$
    22        140 x 2 % = 2.80$ <--------รายได้รวม 12$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 2$

   23         150 x 2 % = 3$
   24         150 x 2 % = 3$
   25         150 x 2 % = 3$ <-----------รายได้รวม 11$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1$

   26         160 x 2 % = 3.20$
   27         160 x 2 % = 3.20$
   28         160 x 2 % = 3.20$ <--------รายได้รวม 10.60$  ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0.60$

   29         170 x 2 % = 3.40$
   30         170 x 2 % = 3.40$
   31         170 x 2 % = 3.40$ <--------รายได้รวม 10.80$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0.80$

   32         180 x 2 % =  3.60$
   33         180 x 2 % = 3.60$
   34         180 x 2 % = 3.60$ <--------รายได้รวม 11.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.60$

   35         190 x 2 % = 3.80$
   36         190 x 2 % = 3.80$
   37         190 x 2 % = 3.80$ <--------รายได้รวม 13$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3$

  38          200 x 2 % = 4$
  39          200 x 2 % = 4$ <-----------รายได้รวม 11$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1$

  40          210 x 2 % = 4.20$
  41          210 x 2 % = 4.20$
  42          210 x 2 % = 4.20$ <--------รายได้รวม 13.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3.60$

  43          220 x 2 % = 4.40$
  44         220 x 2 % = 4.40$ <--------รายได้รวม 12.40$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 2.40$

  45          230 x 2 % = 4.60$
  46          230 x 2 % = 4.60$ <--------รายได้รวม 11.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.60$

  47          240 x 2 % = 4.80$
  48          240 x 2 % = 4.80$ <--------รายได้รวม 11.20$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.20$

  49          250 x 2 % = 5$
  50          250 x 2 % = 5$ <-----------รายได้รวม 11.20$  ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 1.20$

  51          260 x 2 % = 5.20$
  52          260 x 2 % = 5.20$ <--------รายได้รวม 11.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.60$

  53          270 x 2 % = 5.40$
  54          270 x 2 & = 5.40$ <--------รายได้รวม 12.40$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 2.40$

  55          280 x 2 % = 5.60$
  56          280 x 2 % = 5.60$ <--------รายได้รวม 13.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3.60$

  57          290 x 2 % = 5.80$
  58          290 x 2 % = 5.80$ <--------รายได้รวม 15.20$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 5.20$

  59          300 x 2 % = 6$ <-----------รายได้รวม 11.20$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.20$

  60          310 x 2 % = 6.20$
  61          310 x 2 % = 6.20$ <--------รายได้รวม 13.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3.60$

  62          320 x 2 % = 6.40$ <--------รายได้รวม 10$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0

  63          330 x 2 % = 6.60$
  64          330 x 2 % = 6.60$ <--------รายได้รวม 13.20$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3.20$

  65          340 x 2 % = 6.80$ <--------รายได้รวม 10$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0

  66          350 x 2 % = 7$ 
  67          350 x 2 % = 7$ <-----------รายได้รวม 14$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 4$

  68          360 x 2 % = 7.20$ <--------รายได้รวม 11.20$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.20$

  69          370 x 2 % = 7.40$
  70          370 x 2 % = 7.40$ <--------รายได้รวม 16$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 6$

  71          380 x 2 % = 7.60$ <--------รายได้รวม 13.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 3.60$

  72          390 x 2 % = 7.80$ <--------รายได้รวม 11.40$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.40$

  73          400 x 2 % = 8$
  74          400 x 2 % = 8$ <-----------รายได้รวม 17.40$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 7.40$

  75          410 x 2 % = 8.20$ <--------รายได้รวม 15.60$ ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 5.60 

 ToTal 420$ หรือ 42 Positions           จากแผนการลงทุนด้วยเงิน 100$ จะเห็นว่า เราสามารถนำเงินรายได้มาลงทุนเพิ่มเรื่อยๆ 
และเมื่อครบ 75 วัน เราจะมึ Position ทั้งหมด 42 Positions หรือ 420 $ จากทุนเริ่มต้นเพียง 100$!!
และด้วยวิธีการแบบนี้ Positions เราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เมื่อตัวใดตัวนึงจบเทอม ก็ยังมีตัวใหม่ที่ซื้อเพิ่ม หมุนเวียนในระบบไปเรื่อยๆ

        ทีนี้หลังจากนี้แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะตัดสินใจที่จะถอนเงินคืนบางส่วน และลงทุนเพิ่มบางส่วน เช่น 50/50 หรือ 60/40 หรือ 70/30 หรือจะปล่อยให้ Positions หมุนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆ จน 6 เดือน หรือ 1 ปี
ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น เชื่อมั่นแน่ว่า ด้วยการลงทุนหมุนเวียนในลักษณะแบบนี้ จะทำให้เราได้รับเงินก้อนใหญ่

ซึ่งโอกาสต่อไป จะขอนำเสนอแนวการลงทุนในตัวเลขอื่นๆ และโจทย์ข้ออื่นๆ  

http://www.justbeenpaid.com/?r=smartinvest&p=jsstripler5