ลงทุน $500 รับ $2190

Turn 500$ to 2,190$ ใน 75 วัน JSS Tripler รับรายได้ 2 % ต่อวัน  - 60 %  ต่อเดือน
สร้างรายได้ไม่จำกัดด้วย JSS Tripler 

บทความก่อน เรานำเสนอการลงทุนด้วย เงิน 100 $ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากมาย

คราวนี้เรามาลองดูการสร้างรายได้ด้วยทุนที่สูงขึ้นอีกหน่อย ด้วยจำนวนทุนซื้อ Positions 500$Turn 500$ to 2,190$ ใน 75 วัน !!!


วัน   1          500 x 2 % = 10$ <------ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 0$
       2          510 x 2 % = 10.20$ <---ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0.20$
       3          520 x 2 % = 10.40$  + 0.20$  = 10.60$   ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 0.60$
       4          530 x 2 % = 10.60$  + 0.60$  = 11.20$   ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 1.20$
       5          540 x 2 % = 10.80$  + 1.20$  = 12.00$   ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 2.00$
       6          550 x 2 % = 11.00$  + 2.00$  = 13.00$    ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 3.00$
       7          560 x 2 % = 11.20$  + 3.00$  = 14.20$    ซื้อเพิ่ม 1 Position เหลือเงิน 4.20$
       8          570 x 2 % = 11.40$  + 4.20$  = 15.60$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 5.60$
       9          580 x 2 % = 11.60$  + 5.60$  = 17.20$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 7.20$
      10         590 x 2 % = 11.80$  + 7.20$  = 19.00$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 9.00$


      11         600 x 2 % = 12.00$  + 9.00$  = 21.00$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions เหลือเงิน 1.00$
      12         620 x 2 % = 12.40$  + 1.00$  = 13.40$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 3.40$
      13         630 x 2 % = 12.60$  + 3.40$  = 16.00$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 6.00$
      14         640 x 2 % = 12.80$  + 6.00$  = 18.80$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 8.80$ 
      15         650 x 2 % = 13.00$  + 8.80$  = 21.80$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions เหลือเงิน 1.80$
      16         670 x 2 % = 13.40$  + 1.80$  = 15.20$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 5.20$
      17         680 x 2 % = 13.60$  + 5.20$  = 18.80$    ซื้อเพิ่ม 1 Position  เหลือเงิน 8.80$
      18         690 x 2 & = 13.80$  + 8.80$  = 22.60$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 2.60$
      19         710 x 2 % = 14.20$  + 2.60$ = 16.80$     ซื้อเพิ่ม 1 Position   เหลือเงิน 6.80$
      20         720 x 2 % = 14.40$  + 6.80$ = 21.20$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 1.20$


      21         740 x 2 % = 14.80$  + 1.20$  = 16.00$    ซื้อเพิ่ม 1 Position   เหลือเงิน 6.00$
      22         750 x 2 % = 15.00$  + 6.00$  = 21.00$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 1.00$
      23         770 x 2 % = 15.40$  + 1.00$  = 16.40$    ซื้อเพิ่ม 1 Position    เหลือเงิน 6.40$
      24         780 x 2 % = 15.60$  + 6.40$  = 22.00$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 2.00$
      25         800 x 2 % = 16.00$  + 2.00$  = 18.00$    ซื้อเพิ่ม 1 Position   เหลือเงิน 8.00$
      26         810 x 2 % = 16.20$  + 8.00$  = 24.20$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 4.20$
      27         830 x 2 % = 16.60$  + 4.20$  = 20.80$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 0.80$
      28         850 x 2 % = 17.00$  + 0.80$  = 17.80$    ซื้อเพิ่ม 1 Position   เหลือเงิน 7.80$ 
      29         860 x 2 % = 17.20$  + 7.80$  = 25.00$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 5.00$
      30         880 x 2 % = 17.60$  + 5.00$  = 22.60$    ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 2.60$


      31        900 x 2 % = 18.00$  + 2.60$  = 20.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 0.60$
      32        920 x 2 & = 18.40$  + 0.60$  = 19.00$     ซื้อเพิ่ม 1 Position   เหลือเงิน 9.00$
      33        930 x 2 % = 18.60$  + 9.00$  = 27.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 7.60$
      34        950 x 2 % = 19.00$  + 7.60$  = 26.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.60$
      35        970 x 2 % = 19.40$  + 6.60$  = 26.00$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.00$
      36        990 x 2 % = 19.80$  + 6.00$  = 25.80$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 5.80$
      37      1010 x 2 % = 20.20$  + 5.80$  = 26.00$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.00$
      38      1030 x 2 % = 20.60$  + 6.00$  = 26.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.60$
      39      1050 x 2 % = 21.00$  + 6.60$  = 27.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 7.60$
      40      1070 x 2 % = 21.40$  + 7.60$  = 29.00$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน  9.00$


      41      1090 x 2 % = 21.80$  + 9.00$  = 30.80$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 0.80$
      42      1120 x 2 % = 22.40$  + 0.80$  = 23.20$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 3.20$
      43      1140 x 2 % = 22.80$  + 3.20$  = 26.00$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.00$
      44      1160 x 2 % = 23.20$  + 6.00$  = 29.20$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 9.20$
      45      1180 x 2 % = 23.60$  + 9.20$  = 32.80$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 2.80$ 
      46      1210 x 2 % = 24.20$  + 2.80$  = 27.00$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 7.00$
      47      1230 x 2 % = 24.60$  + 7.00$  = 31.60$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 1.60$
      48      1260 x 2 % = 25.20$  + 1.60$  = 26.80$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 6.80$
      49      1280 x 2 % = 25.60$  + 6.80$  = 32.40$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 2.40$
      50      1310 x 2 % = 26.20$  + 2.40$  = 28.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 8.60$


      51      1330 x 2 % = 26.60$  + 8.60$  = 35.20$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 5.20$
      52      1360 x 2 % = 27.20$  + 5.20$  = 32.40$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 2.40$
      53      1390 x 2 % = 27.80$  + 2.40$  = 30.20$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 0.20$
      54      1420 x 2 % = 28.40$  + 0.20$  = 28.60$     ซื้อเพิ่ม 2 Positions  เหลือเงิน 8.60$
      55      1440 x 2 % = 28.80$  + 8.60$  = 37.40$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 7.40$
      56      1470 x 2 % = 29.40$  + 7.40$  = 36.80$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 6.80$
      57      1500 x 2 % = 30.00$  + 6.80$  = 36.80$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 6.80$
      58      1530 x 2 % = 30.60$  + 6.80$  = 37.40$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 7.40$
      59      1560 x 2 % = 31.20$  + 7.40$  = 38.60$     ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 8.60$
      60      1590 x 2 % = 31.80$  + 8.60$  = 40.40$     ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 0.40$


       61      1630 x 2 % = 32.60$  + 0.40$  = 33.00$      ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 3.00$
      62      1660 x 2 % = 33.20$  + 3.00$  = 36.20$      ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 6.20$
      63      1690 x 2 % = 33.80$  + 6.20$  = 40.00$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 0.00$
      64      1730 x 2 % = 34.60$  + 0.00$  = 34.60$      ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 4.60$
      65      1760 x 2 % = 35.20$  + 4.60$  = 39.80$      ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 9.80$
      66      1790 x 2 % = 35.80$  + 9.80$  = 45.60$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 5.60$
      67      1830 x 2 % = 36.60$  + 5.60$  = 42.20$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 2.20$
      68      1870 x 2 % = 37.40$  + 2.20$  = 39.60$      ซื้อเพิ่ม 3 Positions  เหลือเงิน 9.60$
      69      1900 x 2 % = 38.00$  + 9.60$  = 47.60$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 7.60$
      70      1940 x 2 % = 38.80$  + 7.60$  = 46.40$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 6.40$


      71      1980 x 2 % = 39.60$  + 6.40$  = 46.00$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 6.00$
      72      2020 x 2 % = 40.40$  + 6.00$  = 46.60$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 6.60$
      73      2060 x 2 % = 41.20$  + 6.60$  = 47.80$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 7.80$
      74      2100 x 2 % = 42.00$  + 7.80$  = 49.80$      ซื้อเพิ่ม 4 Positions  เหลือเงิน 9.80$ 
      75      2140 x 2 % = 42.80$  + 9.80$  = 52.60$      ซื้อเพิ่ม 5 Positions  เหลือเงิน 2.60$
      76      2190 $         เมื่อครบเทอม 75 วัน แล้ว ก็จะมี Positons ที่ซื้อในวันแรก จะไม่มีการเคลื่อนไหว ทยอยกันมาเรื่อยๆ ตามจำนวน Positions ที่เราได้ซื้อไว้

เพื่อความสบายใจ เราจะเริ่มถอนทุนคืนบ้างวัน   76      2190 - 500 (จบเทอม)  = 1690 x 2 % = 33.80$
        77      1690 - 10                      = 1680 x 2 % = 33.60$
        78      1680 - 10                      = 1670 x 2 % = 33.40$
        79      1670 - 10                      = 1660 x 2 % = 33.20$ 
        80      1660 - 10                      = 1650 x 2 % = 33.00$
        81      1650 - 10                      = 1640 x 2 % = 32.80$
        82      1640 - 10                      = 1630 x 2 % = 32.60$ 
        83      1630 - 10                      = 1620 x 2 % = 32.40$
        84      1620 - 10                      = 1610 x 2 % = 32.20$
        85      1610 -10                       = 1600 x 2 % = 32.00$


        86      1600 - 20                      = 1580 x 2 % = 31.60$ 
        87      1580 - 10                      = 1570 x 2 % = 31.40$
        88      1570 - 10                      = 1560 x 2 % = 31.20$
        89      1560 - 10                      = 1550 x 2 % = 31.00$
        90      1550 - 20                      = 1530 x 2 % = 30.60$
        91      1530 - 10                      = 1520 x 2 % = 30.40$         ใน 15 วันนี้ เราจะไม่ทำการซื้อ Position แต่อย่างใด นอกจากถอนทุนคืน
สรุปแล้วเริ่มจากวันที่ 76 - 91 เราถอนทุนกลับมาไว้ที่บัญชี AlertPay เป็นเงินทั้งสิ้น 515.20$ + 2.60$(ยอดเงินคงเหลือ) เดือน คืนทุน 500$ + กำไร 1,537.80$ !!!

        นั่นหมายความว่า 15 วัน นี้เราถอนทุนเริ่มต้น 500 คืนได้ทั้งหมด แต่ เรายังมี Positions เหลืออีก 152 Positions หรือ 1,520$  รับ 2 % ต่อวันต่อไป
หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะจัดการกับกำไรทั้งหมดยังไง อาจจะซื้อ Positions จาก 2% ที่ได้ทุกวันต่อไปอีกทุก 10 วัน ถอน 10 วัน หรือยังไง ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง


เราสามารถซื้อ Position สูงสุด
50 Positions  / ชั่วโมง
200  Positions / วัน
5000 Positions / คน


JSS Tripler สร้างรายได้ไม่จำกัด

http://www.justbeenpaid.com/?r=smartinvest&p=jsstripler5